bedrijfscoachingBEDRIJFSMATIGE COACHING

Vandaag de dag word er veel van je gevraagd. De druk is hoog om aan ieders wensen te voldoen. Continue prikkels, vragen, eisen, prestaties….

Het vraagt veel van je om je op een gezonde manier staande te houden en dan ook nog plezier te behouden in wat je doet.

De neiging kan zijn om wanneer het minder met je gaat, dit te wijten aan oorzaken buiten jezelf. Maar komt het daar echt door?

Waarschijnlijk niet. Het is niet de situatie die jouw gevoel veroorzaakt. Meestal komt het hoe je er mee om gaat. Daar kan je last van hebben.

Als je ergens last van hebt, kun je je gedrag wel willen veranderen, maar daarmee lukt het nog niet zomaar. Het lukt niet omdat je op een dieper niveau iets vasthoudt waar je gedrag uit voortvloeit. Als je bijvoorbeeld moeite hebt om jezelf te laten zien, de aandacht op jezelf te vestigen, je snel het gevoel hebt dat je iets niet goed doet of niet goed genoeg bent, kan dit gedrag worden veroorzaakt door een dieper liggend gevoel van jezelf ‘niets of niet alles waard vinden’. Door dit in te zien en dit gevoel om te draaien naar een gevoel van volwaardigheid en eigenliefde, is de basis gelegd om dicht bij jezelf te kunnen blijven en in ontspannenheid te leven en te werken.

Hoe doen we dat? Door je inzicht te geven in hoe je naar jezelf kijkt, wat je van je zelf vindt en te laten voelen hoe je je daar echt bij voelt. Met de helende kracht van onze handen halen we  oude emoties weg en maken we ruimte voor nieuwe helpende gevoelens. Door deze grondige en op diepere lagen gerichte aanpak, wordt de oorzaak weggenomen, voel je je weer zoals het oorspronkelijk bedoeld is: volwaardig en heel. Dan krijg je de ruimte om jezelf (weer) te zijn, jezelf te laten zien, uit te spreken en voluit te leven. Deze diepgaande aanpak combineren we altijd met treffende coachingsadviezen en praktische tips, die je meteen in je werk en je leven kunt toepassen.

Wij helpen je:

  • te voelen en in te zien wat de onderliggende oorzaak van jouw issue is
  • de oorzaak op
  • hoe jij jouw situatie beïnvloedt
  • hoe jij zelf de regie weer in handen krijgt
  • wat er echt is, dit te herkennen, erkennen, accepteren én
  • hoe je dat kunt veranderen vanuit jouw vrije wil

Dan gaat er echt iets veranderen in jou en in jouw werksituatie. Spreekt je dit aan?

CB Coaching begeleidt je in dit bewustwordingsproces. Je krijgt inzichten en praktische handvatten hoe deze toe te passen in je dagelijks leven. We werken effectief en het werkt optimaal. Het zorgt voor een echte en blijvende verandering.