De happy lawyer

Kenmerkend aan mij was jaren lang een fronsje in mijn voor­ hoofd. En dat zie ik terug bij veel advocaten en andere juris­ten. Het fronsje dat laat zien dat je in je hoofd iets ter discussie stelt. Het uitstekend werkende verstand dat vaststelt wat niet ‘goed’ is en de spreekwoordelijke ‘beren op de weg’ voorziet. Des­tijds was ik me niet bewust van het effect op mijn gemoed, li­chaam en omgeving van deze onophoudelijke focus op mogelijke problemen en ‘incorrecties’. Inmiddels is dat wel anders. Verontrustende gedachten en woorden hebben een directe negatie­ve invloed op ons fysieke en emotionele gestel. Hier is al heel wat wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en als je jezelf daar voor het eerst in verdiept, sla je steil achterover van de uitkomsten.

Zo ontdekte de Japanner Maseru Emoto dat watermoleculen kunnen worden beïnvloed door onze gedachten, door woorden en gevoelens. Dit ontdekte hij door foto’s te maken van bevroren waterkristallen. De foto van een waterkristal van gedestilleerd water liet een kleine hexagonale vorm zien zonder enige franje. De waterkristallen die vooraf werden blootgesteld aan klassieke muziek hadden prachtige kunstzinnige symmetrische vormen. Heavy metal muziek leidde daarentegen tot een volledig verstoorde en gedeformeerde waterkristal. Opmerkelijk was dat het water dat werd blootgesteld aan Heartbreak Hotel van Elvis Presley, uit gebroken waterkristallen bestond. Het waterkristal uit het flesje water waar vooraf het woord ‘idioot’ was opgeplakt, liet een verge­lijkbare kristalstructuur zien als bij ‘heavy metal’. En de allermooi­ste en sierlijkste kristal kwam voort uit een flesje water waarop ‘liefde en dankbaarheid’ stond geschreven. Als je er bij stilstaat dat je lichaam voor 60% uit water bestaat, kun je jezelf dan voorstel­len wat gedachten, woorden en gevoelens voor invloed hebben op jouw gestel en het gestel van de mensen in je omgeving?

Het is niet voor niets dat uit onderzoeken naar tevredenheid en geluksbeleving op de werkvloer keer op keer blijkt dat medewerkers gelukkiger zijn als ze in een positief werkklimaat vertoeven en blijken van waardering ontvangen en geven. Het is zelfs zo dat medewerkers die worden gezien in dat wat ze goed doen, beduidend beter gaan presteren dan medewerkers die vooral te horen krijgen wat niet goed gaat of anders moet. Het mooie aan dit alles is dat je invloed op jezelf en je omgeving veel groter is dan je denkt. Het is alleen zaak om je bewust te worden van hoe groot je invloed is en het effect ervan! En je invloed is groot. Leven vanuit de filosofie dat je glas half vol is in plaats van half leeg, levert je op dat je kunt putten uit overvloed in plaats van dat je leeft in een tekort.

In de ontmoeting met je cliënten geloven in oplossingen, in plaats van problemen, in vooruitgang en samenwerking, leveren creatie op, in plaats van stagnering, escalatie en conflicten. Jezelf, je medewer­kers en je medemens in het licht zetten in plaats van af te branden, leidt tot het vrijkomen van ieders kracht en potentieel. Ik beloof je, dit is geen zweverige praat, maar wetenschappelijk onderbouwde wer­kelijkheid. Het is aan jou, om óf te twijfelen aan het onderzoek van de Japanner Maseru Emoto ófwel je invloed aan te wenden voor een essentiële verandering die je persoonlijk geluk en het geluk van anderen ten goede komt, ook binnen de juridische wereld.

Caroline Bun, voormalig advocaat en bedrijfsjurist, nu trainer en coach en samen met Lenet Leusink eigenaar van groeiNU!, het coachings en trainingsinstituut voor advocaten dat staat voor bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.

Download de Column in Mr. Magazine voor juristen “De happy lawyer” column Mr. feb 2012