Een tijdje terug was er een nare energie in mij terecht gekomen. Ik was prikkelbaar, zag de alledaagse dingen somberder dan daarvoor en bleef hangen in een negativiteit die niet bij me paste. “Schat, je moet iets uit mij halen,” zei ik tegen Maurice. En zo togen wij samen naar de praktijk en ging ik op de tafel liggen waar anders onze klanten liggen. Maurice zette een scherpe muziek op, en het zwarte, het nare in mij werd voor mij duidelijk voelbaar. Voor Maurice was het heftig om te zien, want de tranen vloeiden over mijn wangen en in mijn ogen was angst zichtbaar. “Geef het aan mij, geef het aan mijn hand.” Op duidelijke toon, duidelijk de leiding nemend, nam Maurice dit kwaad van mij over. En het vloeide uit mij.

Zachte gevoelige mensen zijn vatbaar voor het kwaad
Wat voelde ik mij ongelooflijk opgelucht en bevrijd van een juk en zware vermoeidheid die bezit van mij had genomen. Een ongelooflijke ervaring om zo duidelijk te voelen wat al vele klanten voor mij hadden ervaren. Juist zachte en gevoelige mensen die open staan zijn vatbaar voor het kwaad of kwade energie. En dit kan je leven, je gemoedstoestand en zelfs je levenszin op een buitengewoon negatieve wijze beïnvloeden.

Zo kregen we een keer een jonge man in onze praktijk die door een stem in zijn hoofd werd aangezet om zelfmoord te plegen. Hij voelde zich prima maar het kwaad in hem veroorzaakte een neiging om zijn stuur van zijn scooter naar links te gooien zodra een vrachtauto voorbij denderde. Gelukkig wist hij zijn weg naar ons te vinden. Maurice heeft het kwaad uit hem kunnen halen. Daarna voelde hij zich direct totaal anders.

Als je merkt dat je enerzijds zin hebt in het leven, maar een negatieve kracht in jou je de andere kant op duwt. Als je plotseling bent overvallen door een lamgeslagen gevoel met onduidelijke lichamelijke klachten. Als je door een stem of ingevingen wordt overvallen die je willen aanzetten tot agressieve daden jegens jezelf of anderen. Als je het gevoel hebt dat er iets bij je zit, dat niet van jou is. In al deze gevallen is het goed mogelijk dat je bevangen bent door een kwade energie die je leven vergalt.

Als je dit herkent voor je zelf of voor een ander, dan is het zaak dat je hier serieus iets mee doet. Het kwaad kan uit je, mits je dat echt voor 100% wilt. Herken je dit? Lees dan hier verder>>>