Mis jij verbinding?

Oorspronkelijk was er van nature verbinding. De mensheid vormde één volk. Mensen leefden samen. Zorgden voor elkaar. En de verbinding tussen mensen was van nature aanwezig en werd door de levenswijze in stand gehouden. Vandaag de dag missen velen de verbinding. En wat wordt er dan gemist? Wat is die verbinding?

Een klik

Heel ingewikkeld is het antwoord op deze vraag niet. Maar blijkens de vele mensen die verbinding missen, is het wel ingewikkeld om verbinding tot stand te brengen. Voor de meesten geldt dat een verbinding, of een ook wel zogenoemde klik, onverwachts ontstaat. Je praat met iemand, je ontmoet iemand, en er is een klik. Je voelt je op je gemak, het is een leuke ontmoeting.

Een klik zal er zijn als je je geaccepteerd voelt door de ander en als je het gevoel hebt dat je elkaar verstaat, dat je dezelfde taal spreekt, elkaar begrijpt, dezelfde humor hebt, kortom dat het contact gemakkelijk verloopt. En het scheelt ook als je je geholpen voelt door de ander, of dat je merkt dat de ander jouw hulp aanvaardt. Een gezamenlijke zorg of ongeluk kan je samenbrengen evenals een gezamenlijk geluksgevoel. Een gezamenlijke gevoelsbeleving verbindt. Maar zodra de gevoelsbelevingen uit elkaar lopen of er geen ruimte meer is om begrip en geduld voor het gevoel van de ander op te brengen, is de verbinding verbroken.

Geen verbinding meer?

Het is iets eigenaardigs, verbinding tussen mensen. Het ene moment is het er, en iets kleins – een misverstand of een irritatie – kan er al voor zorgen dat de verbinding ineens is verdwenen. Dat je het gevoel hebt, dat je elkaar niet meer kunt bereiken. En dan is het de vraag of je het de moeite waard vindt om de verbinding te herstellen of dat je het er bij wilt laten om wat voor reden dan ook. Of misschien voel je je wel niet bij machte om de ontstane situatie te doorbreken en weer tot elkaar te komen. Want ook daarvoor is nodig dat je begrip hebt voor elkaar, bereid bent je oordeel te laten varen of de humor van de situatie in wilt zien.

Wat kun je er aan doen?

Is er iemand in jouw omgeving waarmee de verbinding momenteel ontbreekt? Kijk en luister eens zonder oordeel naar diegene en laat dat in je gevoel binnenkomen. Reageer niet, maar spreek alleen dat uit wat in jouw gevoel binnenkomt. Of als de ander niks zegt, spreek dan alleen jouw gevoel uit, zonder oordeel over de ander. Het is een kleine oefening die een grote verandering te weeg kan brengen. Een verandering in jouw beleving. En als jij het anders beleeft, zal dit ook wat te weeg brengen bij die ander. O ja, zonder oordeel betekent dat je niks vindt van die ander, van wat hij of zij doet of zegt. Dat je er niet over nadenkt.  Als je dit in je leven wilt implementeren is ons traject Van Gedachten naar Gevoel geschikt voor je. Of neem contact met ons op voor een traject op maat.


Wat een prachtig E book. Zeer mooi qua inhoud en vormgeving. Bedankt voor het geven van dit geschenk. Zo maar. Hopelijk vindt het zijn weg naar veel mensen.

Over de schrijver
Eigenaar Caroline Bun Coaching & Self Academy
Reactie plaatsen